Blog

Statsborgertest 2015

(English version)

Hva bør en statsborgertest inneholde

Hva bør en statsborgertest inneholde?

I både USA og Danmark så har de i lengre tid hatt tester for de som ønsker å få statsborgerskap. Nå skal vi i gang med dette her til lands også, for å heve kompetansen og terskelen for å få norsk statsborgerskap. Dette ble annonsert i regjeringsplattformen som vår nye regjering bestående av FRP og […]

Danmarks erfaring med innføring av statsborgertest

Danmarks erfaring med innføring av statsborgertest

Danmark har i lengre tid hatt en egen test for innvilgelse av statsborgerskap for de som ønsker det. Her er det en test som foregår slik at du har noen spørsmål, nærmere sagt 45 spørsmål, som skal besvares på en tidsbestemt periode. Noe rundt 45 minutter. Her er det mange spørsmål som er like de […]

Er det mulig å ha to statsborgerskap?

Er det mulig å ha to statsborgerskap?

For mange kan dette være et spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med midlertidig flytting over til et annet land i forbindelse med jobb eller lignende. Da er det gjerne praktisk at man beholder sitt norske statsborgerskap selv om man får et nytt. Planene er kanskje å flytte tilbake om du ønsker det på […]

Hvilke grunner er det mest vanlig å få for avslags på Norsk statsborgerskap?

Hvilke grunner er det mest vanlig å få for avslags på Norsk statsborgerskap?

For mange så er det ikke helt opplagt hva som er kravene for norsk statsborgerskap. Derfor er det mange som dessverre får avslag på sin første søknad om norsk statsborgerskap. Det er ingen tjent med og skaper bare masse unødvendig bry for deg som skal søke og for de som behandler søknaden din. Du bør […]

Slik sørger du for at du får Norsk statsborgerskap

Slik sørger du for at du får Norsk statsborgerskap

Nå som du endelig har bestemt deg. Ja, for å få norsk statsborgerskap så er det viktig at du på best mulig måte får gjennomført søknaden din. Det er nemlig en stor spenning knyttet til det å få seg norsk statsborgerskap siden det er uvisst om du vil det innvilget. Grunnene er mange for endelig […]

Hadde du klart å bestå en statsborgertest?

Hadde du klart å bestå en statsborgertest?

Om du i dag som nordmann skulle bestå en statsborgertest for å se om du kunne bli akseptert som norsk statsborger, hadde du klart testen? Hvor godt sitter samfunnskunnskapen og norsk kunnskapene fra barn og ungdomsskolen? For de fleste er nok det meste gått i glemmeboken, for det vi ikke bruker i det daglige vil […]