Statsborgerprøve

Statsborgertest 2015

(English version)

Hva bør en statsborgertest inneholde

Hva bør en statsborgertest inneholde?

I både USA og Danmark så har de i lengre tid hatt tester for de som ønsker å få statsborgerskap. Nå skal vi i gang med dette her til lands også, for å heve kompetansen og terskelen for å få norsk statsborgerskap. Dette ble annonsert i regjeringsplattformen som vår nye regjering bestående av FRP og […]

Danmarks erfaring med innføring av statsborgertest

Danmarks erfaring med innføring av statsborgertest

Danmark har i lengre tid hatt en egen test for innvilgelse av statsborgerskap for de som ønsker det. Her er det en test som foregår slik at du har noen spørsmål, nærmere sagt 45 spørsmål, som skal besvares på en tidsbestemt periode. Noe rundt 45 minutter. Her er det mange spørsmål som er like de […]

Hadde du klart å bestå en statsborgertest?

Hadde du klart å bestå en statsborgertest?

Om du i dag som nordmann skulle bestå en statsborgertest for å se om du kunne bli akseptert som norsk statsborger, hadde du klart testen? Hvor godt sitter samfunnskunnskapen og norsk kunnskapene fra barn og ungdomsskolen? For de fleste er nok det meste gått i glemmeboken, for det vi ikke bruker i det daglige vil […]