Danmarks erfaring med innføring av statsborgertest

Danmarks erfaring med innføring av statsborgertest

Danmark har i lengre tid hatt en egen test for innvilgelse av statsborgerskap for de som ønsker det. Her er det en test som foregår slik at du har noen spørsmål, nærmere sagt 45 spørsmål, som skal besvares på en tidsbestemt periode. Noe rundt 45 minutter.

Her er det mange spørsmål som er like de vi vil innføre i Norge som går på dette med kunnskap om det danske samfunnet og litt historie. Ikke ulikt det du også finner i USA.

Problemet her er at det for mange som ikke består testen. Selv om det bare kreves rundt halvparten korrekte svar, så er det for mange nok til at det ikke er nok mennesker som består testen. Ikke fordi selve testen er for lang eller komplisert, men derimot fordi den er utdatert.

Det er for mange spørsmål om historie. Derfor er det heller ikke mange dansker som ville bestått testen. Noen av spørsmålene er om historiske danske personer og deres opprinnelse. Hvem går vel rundt å husker på slikt?

Derfor har danskene ansett dette som et problem og endrer nå testen sin i 2014 til en mer moderne test. Som vil fokusere mer på det som er aktuelt i dagens samfunn, for å fungere som en god dansk statsborger. Samtidig vil testen bli forkortet til kun 30 spørsmål, med noe av det samme kravet til beståtte spørsmål. Nemlig 22 stykker må være besvart korrekt. Her er det ingen andre krav bortsett fra at du må beherske dansk godt. For spørsmålene finnes kun på dansk og må besvares på dansk. På den måten krever de jo at de som søker om dansk statsborgerskap faktisk har tilegnet seg kunnskap om det danske språk i tale og skrift.

Så for danskene så har dette vært en god erfaring. Noe vi kan lære av i Norge når vi skal i gang med testing for vår norske statsborgertest. Vi bør utelukke irrelevante spørsmål som ikke hører med til det å fungere i et norsk samfunn. Hold det relevant og ikke tilpass testen til et annet språk.