Hadde du klart å bestå en statsborgertest?

Hadde du klart å bestå en statsborgertest?

Om du i dag som nordmann skulle bestå en statsborgertest for å se om du kunne bli akseptert som norsk statsborger, hadde du klart testen?

Hvor godt sitter samfunnskunnskapen og norsk kunnskapene fra barn og ungdomsskolen? For de fleste er nok det meste gått i glemmeboken, for det vi ikke bruker i det daglige vil heller ikke feste seg lenge nok til at det sitter.

Sannsynligheten er derfor stor for at du ikke ville bestått. Hvorfor skal vi da kreve at denne informasjonen sitter hos de som gjerne vil bli norske statsborgere?

 

Mange av grunnene er selvfølgelig at vi gjerne vil ha et visst kunnskapsnivå på våre nye landsmenn. Det er på grunn av at de lettere skal kunne integrere seg og forstå vår kultur og gjøremåter. Ikke alt dette er dokumentert i samfunnskunnskapen heller. Basisen ligger der.

Derfor kan det være spennende å tenke på om en selv hadde bestått.

I Norge har vi nå FRP og Høyre i regjering. De vil gjerne innføre en obligatorisk statsborgertest som er mer utfyllende enn det vi har i dag. Kravet i dag er å gjennomføre 300 timer med norsk opplæring. Det er ikke bare for å få norsken inn, men også for å få de som er kommet til Norge til å komme seg ut og møte andre. Det er sosialt og et godt tiltak for også å få kvinner til å delta. For mange blir nektet av mennene sine til å gå ut. Er dette obligatorisk så har de heller ikke noe valg og får dermed kommet seg ut og møtt andre mennesker. Slik vil det bli bedre integrering av.

I disse 300 timene så er det allerede lagt inn 50 timer med samfunnskunnskap. Så her får de ikke bare lære det norske språk, men også litt hva som skjer i samfunnet vårt. Våre normer og verdier.

Etter kurset så er det ingen krav til tester. Slik at du kan gjennomføre kurset og automatisk ha bestått dette kravet. I den planlagte nye statsborgertesten så vil det være krav om en del informasjon som vil gjøre det vanskeligere å bestå. Du må jobbe mer og forstå innholdet for å kunne bli norsk statsborger, ikke ulikt det USA har i dag.

Hvordan kan du finne ut om du kan få norsk statsborgerskap?

Det er mange spørsmål som melder seg når du har bodd i Norge noen år. Vil du bli boende i Norge? Hva må til for at jeg skal bo her? Hvordan blir jeg norsk statsborger?

For noen er svarende på første spørsmål et klart JA. De andre spørsmålene kan være litt diffuse. Kanskje du ikke kjenner noen som har gått igjennom denne prosessen og derfor ikke vet hvor du skal starte.

Da er det utrolig kjekt med internett, for her finner du svaret på nesten alt. Det står mye forklart på UDI sine sider, altså Utlendingsdirektoratet. Mye er kanskje fortsatt diffust og da er det greit å få det forklart fra flere hold. Kjenner du noen som har gått igjennom prosessen så bør det være ganske nylig da skjema og prosesser endrer seg mye. Nå blir det kanskje enda flere endringer i forbindelse med planene for en statsborgertest som regjeringen er i gang med.

Det som gjelder nå er at du følger denne sjekklisten i første omgang, siden dette er de vanligste grunnene til avslag på å få norsk statsborgerskap:

  • Vær over 12 år
  • Gi slipp på ditt nåværende statsborgerskap
  • Ha planer om å bo i Norge fremover
  • Kunne dokumentere at du har bodd og oppholdt deg i Norge lovlig de siste 7 av 10 årene
  • Ikke være straffedømt eller under tvunget psykisk behandling
  • Gjennomført norskkurs på 300 timer, eller dokumentere det på annen måte
  • Ha papirer på hvem du er slik at du kan identifiseres

Er dette på plass er du kommet veldig langt. Det finnes også unntak til reglene ovenfor, men det er veldig individuelt. Da vil jeg anbefale deg å snakke med en rådgiver på et av kontorene til UDI slik at du får avklart om du har gyldige grunner til å være del av unntakene.

Deretter er det bare å søke. Resten av kravene er også spesifisert på UDI sine internettsider, samtidig som de er å finne i søknadsskjemaet for norsk statsborgerskap. Les igjennom søknaden så får du et godt bilde av hva mer som kreves.