Hva bør en statsborgertest inneholde

Hva bør en statsborgertest inneholde?

I både USA og Danmark så har de i lengre tid hatt tester for de som ønsker å få statsborgerskap.

Nå skal vi i gang med dette her til lands også, for å heve kompetansen og terskelen for å få norsk statsborgerskap. Dette ble annonsert i regjeringsplattformen som vår nye regjering bestående av FRP og Høyre ved Siv Jensen og Erna Solberg (vår nåværende statsminister). Noe som kom til glede for mange som har sett seg lei på innvandrere som ikke har et godt nok kunnskapsnivå om vårt samfunn og språk.

Det gjør det ikke bare lettere å integrere mennesker i samfunnet vårt, når de forstår mer av hvordan alt henger sammen, men det letter også arbeidet med å få folk ut i arbeid. Hvor språk og kunnskap er viktig for å fungere i de aller fleste jobber.

Så kommer jo spørsmålet om hva en slik test faktisk bør inneholde. Er det spørsmål om historie, samfunnet, språket eller andre ting som bør tas med?

Hvis vi ser over til nabolandet vårt, Danmark, så har de i lengre tid hatt en test som ikke er stort ulik den de har på biltilsynet for å ta førerkort. Rundt 45 spørsmål som skal besvares, bare at det ikke er en avkrysnings prøve. Problemet har derimot vært at spørsmålene lenge har vært utdaterte. Her er det ikke lengre relevante spørsmål som blir stilt, men heller mer fokus på historie. Noe ikke en gang danskene klarer å besvare.

Derfor er det urealistisk å sette disse kravene til nye landsmenn. Norge bør ta lærdom av dette og fokusere på relevante spørsmål til dagens samfunn i Norge. Hvilken kunnskap bør du vite om? Hva er relevant for integrering? Kunnskap som er god å ha i jobbsammenheng?

Hva mener du?

Er det noe du mener at en slik statsborgertest bør inneholde? Et krav bør i alle fall være at testen er og gjennomføres på norsk. På den måten så vet vi at kandidaten for norsk statsborgerskap har muligheter til å bli forstått og gjøre seg forstått i de fleste sammenhenger.