Er det mulig å ha to statsborgerskap?

Er det mulig å ha to statsborgerskap?

For mange kan dette være et spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med midlertidig flytting over til et annet land i forbindelse med jobb eller lignende.

Da er det gjerne praktisk at man beholder sitt norske statsborgerskap selv om man får et nytt. Planene er kanskje å flytte tilbake om du ønsker det på et senere tidspunkt når jobben er ferdig gjort.

Kan du som får norsk statsborgerskap beholde ditt gamle?

Dobbelt statsborgerskap er det mange som kan oppnå ved å komme til Norge. I noen land så er det da vanlig at du må gi avkall på ditt eksisterende statsborgerskap. Siden det er noen land som da ikke aksepterer at du har to statsborgerskap. Dette er spørsmål som du må stille til dine egne myndigheter i landet du opprinnelig er fra. På den måten får du avklart reglene som er satt. Her er det så mye individuelt at beste løsning er å kontakte dem.

Du som er norsk og får et nytt statsborgerskap:

Om du aktivt går inn for å få deg et statsborgerskap i et annet land så gir du egentlig avkall på ditt norske statsborgerskap. Det finnes selvfølgelig noen unntak dersom du oppnår et annet lands statsborgerskap på andre måter enn å aktivt få deg det. Dermed kan du ha kvalifisert deg for dobbelt statsborgerskap.

Hvilket statsborgerskap ender barna opp med?

Er det derimot splittelse i en familie og faren eller moren til et barn flytter til et annet land og må få seg et statsborgerskap for å være der, så vil barnet kunne oppnå dobbelt statsborgerskap om begge foreldrene har omsorgsrett for barnet. Det er til for at barnet da kan lett pendle mellom begge foreldrene uten å måtte bekymre seg for om dette er mulig. Barn som derimot følger med begge foreldrene til utlandet går da under samme regler som foreldrene. Har foreldrene aktivt søkt om et annet statsborgerskap og ingen av omsorgspersonene er bosatt i Norge så vil også barnet miste sitt norske statsborgerskap.

Hva bør du gjøre før du søker ditt andre statsborgerskap?

Det er mange regler å følge her. Så det krever litt av deg for å sjekke ut hvilke lover og regler hjemlandet ditt har, enten om det er Norge eller et annet land, for å se om du kan være i gruppen som er akseptert for dobbelt statsborgerskap