Hvilke grunner er det mest vanlig å få for avslags på Norsk statsborgerskap?

Hvilke grunner er det mest vanlig å få for avslags på Norsk statsborgerskap?

For mange så er det ikke helt opplagt hva som er kravene for norsk statsborgerskap.

Derfor er det mange som dessverre får avslag på sin første søknad om norsk statsborgerskap. Det er ingen tjent med og skaper bare masse unødvendig bry for deg som skal søke og for de som behandler søknaden din. Du bør derfor sette deg godt inn i disse punktene som gir flest avslag på en søknad.

Aldersgrensen

Det er veldig mange som glemmer at barna ikke kan søke om norsk statsborgerskap. Her har vi en grense på at du må være 12 år eller eldre. Så vent med søknaden til barnet er gammelt nok. Hvis ikke resulterer det bare i avslag.

Antall år du må ha bodd i Norge

Har du ikke bodd i Norge lenge nok så vil du få avslag på søknaden din. Du må nemlig ha gyldig opphold i Norge i minst 7 av de siste 10 årene. Du må altså sørge for å fornye oppholdstillatelsen din her årlig, og få den til å gjelde for et år om gangen. Slik at du kan dekke dette kravet som er det som tar mest tid.

Krav til godt nok norsk språk

Kan du ikke prate og skrive godt nok norsk så er du heller ikke kvalifisert. Norge har et obligatorisk norskkurs på 300 timer som må gjennomføres. Blir ikke dette gjennomført så kan du dokumentere at du kan norsk godt nok på andre måter. Hvis ikke er det liten vist i å gjennomføre søknaden. Kom deg på kurs og sørg for å følg godt med på kurset. Ta gjerne en aktiv tilnærming til det hele ved å følge med på norsk media og aktivt søk opp nordmenn for å forbedre norsken.

Du kan ikke dokumentere hvem du er

Har du ikke papirene med deg fra landet du kommer fra så kommer du ikke langt. Om du skal få norsk statsborgerskap så må du kunne vise til hvem du er og hvilket land du kommer fra. Dette for at myndighetene skal kunne sjekke opp din bakgrunn blant annet.

Du har ikke langsiktige planer for å bli i Norge

For mange så er ikke norgesoppholdet evig. De vil gjerne tilbake til sitt eget land på et eller annet tidspunkt. Da er du ikke godkjent for norsk statsborgerskap. Du må ha en plan om å bli værende her for å få permanent opphold, altså statsborgerskap. Alternativet om du skal være her kortvarig er heller å søke om oppholdstillatelse for den tiden du er her.