Slik sørger du for at du får Norsk statsborgerskap

Slik sørger du for at du får Norsk statsborgerskap

Nå som du endelig har bestemt deg. Ja, for å få norsk statsborgerskap så er det viktig at du på best mulig måte får gjennomført søknaden din.

Det er nemlig en stor spenning knyttet til det å få seg norsk statsborgerskap siden det er uvisst om du vil det innvilget.

Grunnene er mange for endelig å få seg norsk statsborgerskap og endelig kunne kalle landet Norge for ditt eget. Stolthet er gjerne det som beskriver følelsen etter å ha fått innvilget søknaden sin.

Søknaden for norsk statsborgerskap krever litt av deg i forhold til dokumentasjon samt at du oppfyller en del krav. Blant annet at du er over 12 år, har planer om å bli i Norge, ikke er straffedømt eller under tvungen psykisk behandling, gir avkall på ditt tidligere statsborgerskap, at du har bodd i Norge de siste 7 av 10 årene med gyldig oppholdstillatelse og gjennomført norskkurs på 300 timer.

Er alt dette oppfylt er det bare å søke.

Når du så skal søke er det greit å vite at du kan søke direkte på internett. UDI har et eget søknadsskjema som du finner på nettsidene deres. Alternativet er å besøke en av storbyene i Norge for å søke på et kontor.

Prisen for statsborgerskap er 3500 norske kroner, så sørg for at du kan betale gebyret. For det må til for å få søknaden din vurdert.

Deretter skal skjemaet for oppholdstillatelse utfylles. Her er det all informasjon om deg og eventuelt partner, ektefelle eller samboer de etterspør. Litt ekstra informasjon om deg som eventuelt er under 12 år og du må svare på noen spørsmål som har med kravene til statsborgerskap å gjøre.

Til slutt må du dokumentere og skrive ned alle reiser utenlands du har vært på i de siste 10 årene. Her ser de etter om du da oppfyller kravet om å bo i Norge 7 av de 10 siste årene.

Når dette er gjort og du har funnet fram dokumentasjon som skal leveres sammen med søknaden så skal dette leveres på ditt lokale politikammer.

Nå er det bare å satse på at søknaden blir godkjent og at du får ditt norske statsborgerskap.